Ułatwienia dostępu

Spotkanie informacyjne dla seniorów

O PROJEKCIE

Od lutego w Gminie Suchedniów będzie realizowany pilotażowy projekt pod nazwą SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - usługi prozdrowotyne dla niepełnosprawnych i seniorów. 

Projekt jest adresowany do dóch grup mieszkańców Gminy Suchedniów: 

1) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności w tym:
- dzieci od lat 4 do 18 roku życia
- dorosłych od 18 do 30 roku życia, pozostających pod opieką rodziców/opiekunów

2) ​SENIORÓW tj. osób w wieku 60+: osób cierpiących na różnego rodzaju choroby, stany poudarowe, pourazowe, chcących poprawić swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

Przygotowany został pilotażowy program różnorodnych, nieodpłatnych zajęć, które mogą wspierać proces leczenia/ rehabilitacji, pomogą poprawić kondycję fizyczną i samopoczucie, a także zdobyć nowe zainteresowania, umiejętności i znajomości. Zajęcia będą prowadzone przez partnerów sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW.NATURALNIE (www.suchedniownaturalnie.pl) od marca do czerwca 2020 r. w różnych miejscach na terenie Suchedniowa. 

W programie:

  • Alpakoterapia - Atis Alpakoterapia, Barbara Żuczek-Volonakis
  • Warsztaty ceramiczne - terapia ręki, jazda konna - Ośrodek Rozwoju Kreatywnego i Jazdy Konnej Ignacówka, Magdalena Sułek
  • Arteterapia, wycieczki przyrodniczo-filmowe - Dom Entuzjastów Sztuki Kultury i Arteterapii, Radek Kowalik
  • Naturoterapia: masaż, zajęcia ruchowe, edukacja prozdrowotna, wykłady, konsultacje - MEDEA Monika Ptak Korbacz
  • Dietetyka – wykłady, konsultacje indywidulane - GREEN VIT Sylwia El-Dursi

Partnerem projektu jest Rada Seniorów w Suchedniowie. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 2543 186 wew. 12.

Projekt "Suchedniów. Naturalnie. Usługi prozdrowotne dla niepełnosprawnych i seniorów" został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - Cezarego Błacha.

Projekt "Suchedniów. Naturalnie. Usługi prozdrowotne dla niepełnosprawnych i seniorów" jest realizowany przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 20124-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi