Ułatwienia dostępu

CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE!

CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE!

TYTUŁ PROJEKTU
CUDZE CHWALICIE? POZNAJCIE SWOJE! – oferta spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dla mieszkańców obszaru LSR w szczególności Gminy Suchedniów.

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2020 – grudzień 2021

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału ludzkiego i zachowanie dziedzictwa lokalnego w gminie Suchedniów poprzez realizację programu spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań obejmującego 2 wydarzenia: konferencję dotyczącą lokalnej historii oraz wycieczkę w ramach sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW. NATURALNIE. 

Projekt obejmuje:

„SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - usługi prozdrowotne dla seniorów i niepełnosprawnych”.

TYTUŁ PROJEKTU
„SUCHEDNIÓW. NATURALNIE - usługi prozdrowotne dla seniorów i niepełnosprawnych”.

TERMIN REALIZACJI
styczeń – czerwiec 2020

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu przygotowany został pilotażowy program różnorodnych, nieodpłatnych zajęć, które mogą wspierać proces leczenia/ rehabilitacji, pomogą poprawić kondycję fizyczną i samopoczucie, a także zdobyć nowe zainteresowania, umiejętności i znajomości. Zajęcia będą prowadzone przez partnerów sieci usług turystycznych SUCHEDNIÓW.NATURALNIE (www.suchedniownaturalnie.pl) od marca do czerwca 2020 r. w różnych miejscach na terenie Suchedniowa. 

Projekt jest adresowany do dwóch grup mieszkańców Gminy Suchedniów: