Ułatwienia dostępu

IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa

Mamy zaszczyt zaprosić na IV ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową pt. "Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się w dniu 19 września 2020 r. w Suchedniowie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu. 

Konferencji towarzyszyć będą dwa wydarzenia:

  • wernisaż wystawy "Wycinanki znad Kamiennej" artystki ludowej Lucyny Kozłowskiej
  • promocja piątego numeru cyklu wydawniczego "Zeszysty Suchedniowskie. Historia"

1 program

IV ogolnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa