Ułatwienia dostępu

IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa

TYTUŁ PROJEKTU 
IV ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.  „Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego”

TERMIN REALIZACJI
01.05.2020-30.11.2020

OPIS PROJEKTU
Proponowana tematyka konferencji wpisuje się w narodowy program obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przewidziany na lata 2017-2021 oraz zakres działań tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Moja droga”. Stowarzyszenie pragnie włączyć się w ten jubileusz, poprzez organizację kolejnego spotkania naukowego z 8 referentami reprezentującymi różne ośrodki naukowe, badawcze i muzealne rejonu między Wisłą 

a Pilicą.

UCZESTNICY/ADRESACI PROJEKTU
1) prelegenci - naukowcy zajmujący się różnymi dziedzinami nauki, w tym w szczególności z ośrodków naukowych /muzealnych/ znajdujących się na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz ze środowiska naukowego UJK w Kielcach, w tym historycy współpracujący ze Stowarzyszeniem w zakresie realizowanych dotychczas projektów,
2) słuchacze sesji naukowej: regionaliści, studenci, osoby hobbystycznie zainteresowane dziejami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, mieszkańcy Gminy Suchedniów i regionu, zaproszeni goście – przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
PTH O/Skarżysko-Kamienna.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego. 

 

PROGRAM KONFERENCJI